Visie

Iemand die stottert is meer dan zijn stotteren en stotteren heeft meer impact dan alleen maar onvloeiend spreken. Ieder stotterend mens heeft een eigen manier van omgaan met zijn onvloeiende spraak.

Stotteren heeft een biologische en een psychologische component. Als stottertherapeut van de VSN schenken we aan beide componenten aandacht.

Stottertherapie wordt gezien als een samenwerkingsverband tussen therapeut en cliënt, waarbij elk vanuit zijn eigenheid verantwoording draagt voor het proces. De therapeut brengt zijn vakkennis en therapeutische vaardigheden in, de cliënt zijn inzicht en inzet. Vanuit een open houding onderzoeken we de mogelijkheden en grenzen van vloeiend spreken. Lopen we tegen grenzen aan dan begeleiden we de cliënt bij het geven van een plek aan het stotteren in zijn leven. Het stotteren zo communicatief mogelijk maken en het ontwikkelen van andere vaardigheden op het gebied van communicatie zijn dan aan de orde.

Transparantie,ontmoeting, zelfontplooiing en realiteitszin vormen de basis van therapieproces.

Werkvormen

 • Coaching en begeleiding van ouders
 • DCM- RESTART (Verwachtingen Mogelijkheden Model)
 • Lidcombe Programme
 • Stottertherapie bij jonge kinderen (met gebruik van o.a. Mini-Kids)
 • Systemisch- dialogisch werken
 • Bewustzijnsoefeningen
 • Ontspanningsoefeningen
 • Visualisatie/ Mindfulness
 • Beeldende oplossingsgerichte Associatie methode
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Spreek- en stottercontrole technieken

Second opinion/coaching

 • Second opinion
 • Workshop ‘richtlijn stotteren’
 • Workshop ‘monitoren stotteren.
 • Parttime stages voor geïnteresseerde logopediestudenten of studenten in de specialisatie opleiding ECSF

Er is een nauwe samenwerking met Marion Weijts van logopediepraktijk Uit Jezelf. Logopedist -Stottertherapeut, -Stemtherapeut en -Ademtherapeut Psychosociaal Therapeut, Trainer en Coach. Ze is werkzaam in Breda Noord (Haagse Beemden) en zij begeleidt de volwassenen met stotterproblematiek.